Základné pojmy

Ovulácia

Uvoľnenie vajíčka z vaječníka – je najdôležitejšia udalosť plodného cyklu. Dochádza k nej len raz v konkrétnom časovom momente počas cyklu aj za predpokladu, že sa uvoľní viac než jedno vajíčko.

Poovulačná neplodnosť

Ak v plodnom menštruačnom cykle nedôjde k otehotneniu, po Vrchole nasleduje 11-16 dní do ďalšej menštruácie. Toto približne 2 týždňové obdobie sa nazýva „luteálna fáza“.

Počas tejto poovulačnej neplodnosti  si môžete zaznačiť dni sucha, alebo dni s výtokom, avšak nikdy nedôjde k pocitu klzkosti ako v plodnom období. Niektoré ženy pociťujú 1 až 2 dni vlhka tesne pred menštruáciou. Ak však správne označili vrchol, vieme že ide len o znak, že cyklus sa blíži ku koncu.

Treba si zapamätať, že každý cyklus je iný. Značením záznamu a dodržiavaním pravidiel Billingsovej ovulačnej metódy viete každý rozlíšiť, či ste neplodná, potenciálne plodná a kedy máte ovuláciu.

Inštruktor Billingsovej ovulačnej metódy vám vysvetlí, čo sa deje vo vašom tele na základe toho, čo si zaznačíte do tabuľky a pomôže vám získať istotu k úspešnému používaniu Billingsovej ovulačnej metódy v každom štádiu reprodukčného obdobia.

Vrchol plodnosti

Klinické aj laboratórne výskumy ukázali, že posledný deň pocitu klzkosti je najplodnejším dňom cyklu. Nazýva sa vrchol plodnosti a intímny styk v tento deň najpravdepodobnejšie vedie k tehotenstvu. Štúdie ukázali, že k ovulácii dochádza práve v tento deň. Je dôležité si uvedomiť, že vrchol nie je nevyhnutne dňom s najväčším množstvom hlienu. Pocit klzkosti môže trvať aj 1 až 2 dni po maximálnom viditeľnom množstve hlienu, čo znamená, že stále trvá veľmi plodné obdobie – pocit je najspoľahlivejší príznak.

Štúdie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) ukázali, že viac ako 90% žien vie identifikovať plodné obdobie a deň vrcholu plodnosti počas prvého mesiaca pozorovania a robenia záznamu. Skúsené užívateľky Billingsovej ovulačnej metódy vedia často určiť vrchol v ten deň. Deň vrcholu sa dá potvrdiť až nasledujúci deň spätne ako vymiznutie pocitu klzkosti. Zmena po vrchole sa môže prejaviť ako sucho, lepkavo, zriedkakedy vlhko, ale definitívne nie klzko.

Ako náhle bol určený deň vrcholu použije sa pravidlo vrcholu: Ak sa chcete vyhnúť počatiu vyhnite sa intímnemu styku  3 dni po vrchole. Tým sa pokryje čas najneskoršej možnej ovulácie (do 48hodín po vrchole) a čas prežívania vajíčka (maximum 24 hodín). Od štvrtého rána po vrchole do konca cyklu je neplodné obdobie – vajíčko odumrelo a ďalšia ovulácia nastane  až po najbližšej menštruácii.

Základný obraz neplodnosti

Po menštruácii je často prítomných niekoľko dní, kedy je na vonkajších rodidlách pocit sucha a nie je vidno žiaden hlien. Tento obraz sa nazýva základný obraz neplodnosti (ZON). V tomto období sú hladiny hormónov nízke a krčok maternice je uzavretý hustou hlienovou zátkou, ktorá bráni spermiám preniknúť do maternice. Toto obdobie je neplodné.

+ obrazok -> AKY???

V inom častom type ZON je po menštruácii prítomný nemenný výtok, ktorý vyvoláva na vonkajších rodidlách deň za dňom stále rovnaký pocit. Takisto je hladina hormónov nízka,  krčok maternice je uzavretý hlienovou zátkou  a ide o neplodné obdobie.
Tento obraz neplodnosti s pocitom sucha, alebo výtoku môže trvať niekoľko málo dní, alebo aj týždne a mesiace, ak ide o oddialenú ovuláciu (napr. počas kojenia).

+ obrázok -> AKY??

Inštruktor Billingsovej ovulačnej metódy Vám pomôže rozpoznať Váš základný obraz neplodnosti tak, aby ste mohli spoľahlivo používať predovulačné pravidlá.

Meniaci sa obraz plodnosti

Prvým znakom potenciálnej plodnosti bude zmena od základného obrazu neplodnosti (ZON). Na vonkajších rodidlách dôjde k zmene pocitu, ktorý vyvolá tvoriaci sa hlien v krčku maternice. V nasledujúcich dňoch dôjde k zmene vzhľadu a konzistencie hlienu, ktorý sa stáva priehľadnejší a ťažnejší. Na vonkajších rodidlách sa takisto vyvíja pocit od vlhka, vez mokro až po pocit klzkosti. Ženy rozlične popisujú túto vyvíjajúcu sa zmenu hlienu, ale vzhľadom na svoju chemickú štruktúru  bude vždy klzký, aj keď ho bude príliš málo na to, aby ho bolo vidieť. Tento hlien je nevyhnutný pre plodnosť, lebo udržuje spermie živé a zdravé.

Plodné obdobie začína zmenou od základného obrazu neplodnosti a vyvíja sa priemerne počas 5-6 dní. Aj keby bol hlien prítomný len 1 deň, alebo počas krátkeho obdobia, stále je znakom plodnosti a blížiacej sa ovulácie, preto ak sa chcete vyhnúť tehotenstvu, je treba sa v tomto období vyhnúť akémukoľvek genitálnemu kontaktu. Ak si želáte otehotnieť, vyvíjajúci sa obraz plodnosti vám pomôže rozpoznať najplodnejšie obdobie, a tým optimalizovať šancu na počatie.

Takisto si možno všimnúť, že pocit klzkosti je spojený s citlivosťou a opuchom vonkajších rodidiel. Avšak žiaden iný príznak plodnosti ako npr. bolesť v podbrušku, nie je taký spoľahlivý ako príznak hlienu.

+ obrázok

Hlien

Z rozsiahlych vedeckých výskumov vieme, že pre plodnosť je nevyhnutný hlien krčka maternice. Ochraňuje a vyživuje spermie aby si zachovali svoju schopnosť oplodniť vajíčko, vytvára kanály, ktorými spermie putujú cez reprodukčný systém ženy k vajíčku. A taktiež slúži ako filter, v ktorom sú ničené nedokonalé a poškodené spermie.

Kľúčom k poznaniu plodnosti je to, čo cítite na vonkajších rodidlách počas bežnej každodennej činnosti. Niekedy v priebehu cyklu môžete mať pocit mokra a klzkosti, ako keby začala menštruácia, avšak vidíte iba hlien, o ktorom si nič viacej nepomyslíte. Jeho úloha je však významná. Je tvorený bunkami krčka maternice niekoľko dní pred ovuláciou a je nevyhnutnou podmienkou plodnosti. Na porozumenie tohto prirodzeného znaku plodnosti  je potrebné iba sledovať pocit, ktorý vyvoláva. Nemusíte ho chytať, ani robiť žiadne vnútorné vyšetrovanie.

Keď v cykle začína plodnosť, zbadáte zmenu v pocite na vonkajších rodidlách, ktorý sa počas niekoľkých dní vyvíja. Hlien, ktorý vidíte sa stáva redší a priehľadnejší a vyvoláva pocit mokra až klzkosti. Klinické a laboratórne štúdie ukázali, že najplodnejšie obdobie v cykle je zhodné s tým, čo voláme vrchol – posledný deň pocitu klzkosti na vonkajších rodidlách. Z hormonálnych štúdií vieme, že Vrchol veľmi tesne koreluje s časom ovulácie. Vo väčšine cyklov je vajíčko uvoľnené v deň Vrcholu, ale v niektorých cykloch môže ovulácia nastať 1, alebo 2 dni po vrchole. Vajíčko žije po uvoľnení maximálne 24 hodín. Značením denného záznamu pocitu a vzhľadu hlienu sa môžete naučiť rozoznať váš čas neplodnosti, potenciálnej plodnosti a vrchol plodnosti.

 

………… zaznam……….

 

Na tomto zázname je vidieť, že žena si zaznačila vrchol (označený značkou X) na 18. deň cyklu. To perfektne koreluje s nameranými hladinami hormónov a potvrdzuje, že ovulácia nastala v tento deň. Estrogén (modrá značka) stúpa a vajíčko vo vaječníku dozrieva. To súvisí s pozorovaním vyvíjajúceho sa obrazu hlienu, ktorý znamená plodnosť. Progesterón (žltá značka) začína rásť tesne pred ovuláciou. Práve zvyšujúci sa progesterón je zodpovedný za náhlu zmenu pocitu na vonkajších rodidlách, podľa ktorej sa identifikuje vrchol. Hormonálne hladiny u tejto ženy sa sledovali za výskumným účelom, ale všetky potrebné informácie dostanete aj z vášho záznamu bez nutnosti sledovania hormonálnych hladín.

 

+ tu bude obrázok tabuľky + cyklus

X