Pravidlá na oddialenie tehotenstva

V Billingsovej Ovulačnej Metóde™ sú len 4 jednoduché pravidlá na oddialenie tehotenstva, ktoré sa dajú použiť vo všetkých fázach reprodukčného života.
3 predovulačné pravidlá + pravidlo vrcholu
1. Predovulačné pravidlo

Vyhnúť sa intímnemu styku v dňoch silného menštruačného krvácania.

V krátkych cykloch môže dôjsť k začiatku tvorby hlienu už počas menštruácie a krvácanie môže prekryť obraz hlienu, a tým začiatok plodného obdobia.

2. Predovulačné pravidlo

Pre intímny styk je vhodný každý druhý deň večer, ak bol tento deň rozpoznaný ako neplodný (základný obraz neplodnosti).

Je dôležité počkať do večera, aby ste sa uistili, že nedošlo k zmene od základného obrazu neplodnosti. Je dôležité byť vo vzpriamenej polohe niekoľko hodín, aby sa hlien z krčka maternice dostal na vonkajšie rodidlá. Dôvodom na každý druhý večer je to, že deň po intímnom styku môžete mať pocit vlhka a zvyšky semennej tekutiny môžu zastrieť obraz hlienu. Semenná tekutina, ktorú možno pozorovať deň po intímnom styku neobsahuje žiadne živé spermie. Takže aj keby došlo k začiatku plodného obdobia aj niekoľko hodín po intímnom styku, nie sú už prítomné žiadne spermie schopné dosiahnuť a oplodniť vajíčko.

3. Predovulačné pravidlo

Vyhnite sa intímnemu styku pri výtoku, alebo krvácaní, ktoré prerušili základný obraz neplodnosti.

Počkať s intímnym stykom keď dôjde k zmene od základného obrazu neplodnosti (ZON) vám umožní odsledovať, či táto zmena vedie k Vrcholu, alebo k návratu k ZON. Zmena od základného obrazu neplodnosti poukazuje na možnú plodnosť a teda aj na možné prežívanie spermií.

Ak dôjde k vrcholu, požije sa pravidlo vrcholu. Ak sa obnoví základný obraz neplodnosti, treba počkať nasledujúce 3 dni a potom sa od 4 večera znovu vrátiť k použitiu 2 Predovulačného pravidla. To umožní  návrat hormónov do nízkej základnej hladiny a uzavretie krčka maternice.

Pravidlo vrcholu sa použije akonáhle bol rozpoznaný vrchol.
Pravidlo Vrcholu

Od začiatku 4. dňa po Vrchole až do konca cyklu je intímny styk možný v akomkoľvek čase.

Čakanie do 4. dňa po vrchole poskytuje dostatok času na prebehnutie najneskoršej možnej ovulácie v danom cykle a na odumretie vajíčka. Po zvyšok cyklu ste neplodná, pretože vajíčko odumrelo a k ďalšej ovulácii dôjde až po nasledujúcej menštruácii.

Inštruktor Billingsovej Ovulačnej Metódy™ vám pomôže rozpoznať váš individuálny obraz plodnosti a neplodnosti a správne aplikovať tieto pravidlá.
X