Kurzy Billingsovej ovulačnej metódy

V prípade, že máte záujem o niektorý z nasledujúcich kurzov, sledujte našu aktuálnu ponuku, alebo nás priamo kontaktujte.

Základný učiteľský kurz

Cieľom kurzu je naučiť sa:

 1. Reprodukčné zdravie: základ anatómie a fyziológie
 2. Plodnosť muža a ženy: podmienky plodnosti
 3. Regulácia plodnosti
  • Úloha krčka maternice v tvorbe rôznych typov hlienu ako základnej podmienky plodnosti ženy
  • Základy vyučovania zamerané na pomoc ženám získať sebapoznanie a pochopenie svojho vlastného reprodukčného cyklu
  • Rozpoznanie prirodzených ukazovateľov plodnosti, hlavne tých, ktoré sú základom Billingsovej Ovulačnej Metódy
  • Vedenie záznamu a správne používanie symbolov
  • Rozpoznanie príznakov vrcholu
  • Rozpoznanie základného obrazu neplodnosti
  • Pravidlá na dosiahnutie a vyhnutie sa tehotenstvu
  • Priblíženie rozličných fáz cyklu
  • Značenie cyklov rozličnej dĺžky: normálne, dlhé, krátke, cykly so stálym výtokom
  • Fyziologické krvácanie
 4. Dôležitosť rozpoznania základného obrazu neplodnosti pri oddialenej ovulácii, alebo v situáciách, keď krčok maternice neodpovedá na rastúcu hladinu estrogénov. Príklady, kedy sa tieto situácie vyskytujú
  • Stres
  • Kojenie
  • Po užívaní hormonálnej antikoncepcie
  • Pre-menopauza
  • Normálne u niektorých žien
  • Ako obraz kolísania hladiny ovariálnych hormónov a hormónov hypofýzy  v pozorovaniach žien
 5. Kojenie
  • Prínos pre dieťa, matku, pár a ako súčasť ovplyvnenia plodnosti
  • Rozpoznanie neplodnosti a návratu plodnosti
  • Preskúmanie hormonálneho obrazu a fyziológie pošvy v prítomnosti nízkej hladiny cirkulujúcich estrogénov
  • Rozpoznanie rôznych obrazov pri návrate plodnosti
 6. Neplodnosť – príčiny mužskej a ženskej neplodnosti so špeciálnym zameraním na tie časté prípady zníženej plodnosti, kedy tehotenstvo môže byť dosiahnuté pomocou pravidiel Billingsovej Ovulačnej Metódy
  • Obraz hlienu, ktorý poukazuje na zíženú plodnosť, alebo úplnú neplodnosť
  • Záznamová tabuľka BOM dôležitý diagnostický nástroj poukazujúci na možnú ovariálnu dysfunkciu, alebo narušenú odpoveď krčka maternice na ovariálne hormóny
  • Vyšetrenia: hormonálny profil, priechodnosť vaječníkov, postkoitálny test, iná patológia
  • Možný vplyv na vzťah
  • Zníženie stresu
 7. Premenopauza
  • Vysvetlenie rôznych príznakov, ktoré môžu toto obdobie sprevádzať, vrátane tých, ktoré vyžadujú liečbu
  • Rozpoznanie rôznych variantov tohto času znižujúcej sa plodnosti
 8. Diagnostické prínosy záznamov BOM
  • Možná prítomnosť infekcie
  • Patologický výtok z pošvy
  • Abnormálny obraz hlienu a abnormálne krvácanie: indikátory ochorení ako karcinóm krčka maternice, cysty vaječníkov, polycystické ováriá
 9. Práca inštruktora
  • Vyučovacie schopnosti: základné inštrukcie a sledovanie
  • Odoberanie anamnézy a dôveryhodnosť
  • Prevádza výučbového centra

Základom tohto programu je dôležitosť poznania a vyučovanie autentickej Billingsovej Ovulačnej Metódy™ bez odchýliek. Princípy a pravidlá BOM , predovulačné pravidlá a pravidlo vrcholu boli potvrdené dôveryhodnými vedeckými štúdiami.

Rozšírený učiteľský kurz

Učitelia sa naučia:

 • Nikdy si nič nedomýšľať
 • Pýtať sa správne otázky počas prezerania záznamu
 • Vedieť určiť predpokladané hormonálne hladiny a odpoveď krčka maternice podľa záznamovej tabuľky
 • Identifikovať Základný Obraz Neplodnosti v zázname, hlavne vtedy, keď je ovulácia oddialená a keď chýba odpoveď krčka maternice na rastúce hormonálne hladiny
 • Identifikovať vrchol iba vtedy, keď sú splnené všetky potrebné kritériá
 • Porozumieť Nepretržitej činnosti vaječníkov
 • Vedieť rozpoznať také abnormality v zázname Billingsovej Ovulačnej Metódy™, ktoré vyžadujú ďalšie lekárske vyšetrenie

Tento kurz je rozdelený do 4 špecifických oblastí. Začína zopakovaním vedeckých podkladov a metodológie, aby účastníci jasne rozumeli základom  Billingsovej Ovulačnej Metódy™.

Skúseným učiteľom sú odprezentované záznamy s nejakým zložitým problémom. Cieľom je zistiť príčinu tohto problému a odpovedať si na otázky:

 • Odráža záznam to, čo sa aktuálne deje so ženinou plodnosťou a neplodnosťou?
 • Je záznam tejto ženy primeraný jej životnému obdobiu?
 • Ukazuje záznam tejto ženy na nejaký iný zdravotný problém?

Základom tohto kurzu je dielo Emeritného Profesora Jamesa B. Browna: Nepretržitá činnosť vaječníkov od menarché po menopauzu.

X