Úspešnosť pri dosiahnutí tehotenstva

Billingsova Ovulačná Metóda™ je veľmi úspešná v pomoci dosiahnutia tehotenstva prirodzenou cestou aj u párov, ktoré si mysleli, že sú neplodné, alebo ktoré sú po neúspešných pokusoch o IVF. Vedieť rozpoznať svoje plodné obdobie a Vrchol plodnosti zvyšuje vašu šancu na počatie.

Výsledok retrospektívnej štúdie, ktorá sledovala páry snažiace sa dosiahnuť tehotenstvo, ktoré navštevovali kliniky Billingsovej Ovulačnej Metódy™ v rokoch 1999-2003.

Z 384 párov, 240 otehotnelo – 63%. Z týchto párov 60% bolo predtým bezdetných a len 18% malo vedomosti o znakoch plodnosti. Priemerná dĺžka, ako dlho sa snažili o počatie bola 15 mesiacov a priemerný čas od prvej výučbovej hodiny v Billingsovej  Ovulačnej Metóde™ po otehotnenie bola 4,7 mesiaca. 207 párov malo predtým diagnostikovanú zníženú plodnosť (snažili sa otehotnieť viac ako 12 mesiacov). Z 20 párov, ktorí podstúpili neúspešné IVF otehotnelo 7. Z tých párov, kde žena mala viac ako 38 rokov otehotnela polovica.

X