Lektori

MUDr. ANDREJ MIKOLÁŠIK

gynekológ

Andrej sa v oblasi gynekológie a pôrodníctva špecializuje najmä na onkológiu a na prirodzené plánovanie rodičovstva, je lektorom Billingsovej ovulačnej metódy, predsedom Donum vitae, o. z. Štúdium medicíny absolvoval na Univerzite Karlovej v Prahe. V minulosti pracoval na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike v Univerzitnej Nemocnici Bratislava – Nemocnica Ružinov. Absolvoval mnohé odborné stáže v Španielsku, Nemecku aj Mexiku. Dnes pracuje v Onkologickom ústave sv. Alžbety a v ambulancii Obgyn.

MUDr. DARIA RÁBAROVÁ, PhD.

lekárka, anesteziologička

Daria vyštudovala medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na 1. Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Doktorát obhájila v odbore Verejné zdravotníctvo na Trnavskej univerzite. V minulosti sa ako lekárka zúčastnila mnohých humanitárnych projektov v Afrike a na Haiti. Atestáciu získala v odboroch Tropická medicína a Anestéziológia a intenzívna medicína. Dnes pracuje ako prednostka Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny vo Fakultnej nemocnici Trnava. Učiteľský certifikát BOM si doplnila v roku 2016 v Záhrebe, odvtedy sa venuje aj školeniam a osobnému poradenstvu v Billingsovej ovulačnej metóde.

PETER A PETRA JAKUBOVCI

lektori

Otec Peter je gréckokatolícky kňaz, riaditeľ Centra pre rodinu Sigord. Spolu s manželkou Petrou vychovávajú päť detí. Obaja sú aj lektormi Billingsovej ovulačnej metódy.

MUDr. František Orlovský

lekár

František vyštudoval medicínu na FVL UK v Prahe. Je chirurgom so súkromnou praxou a lektorom BOM od roku 1993. Venuje sa mládeži v rámci TEEN STAR PROGRAMU. Pôsobí vo viacerých tímoch prípravy do manželstva KPM. Prednáša pre manželov a vysokoškolákov v UPaC v Ružomberku a v dekanátoch Spišskej diecézy. Robí poradenstvo pre neplodné páry a ťažké životné situácie v manželstve. Podieľa sa na formácii bohoslovcov a kňazov v bioetických otázkach. Je presvedčený, že ochrana života je úzko spojená so životom podľa PPR.

MIA LUKÁČOVÁ

lektorka
Mia je od založenia Donum vitae, o. z. jeho aktívnou členkou a od roku 1992 lektorkou BOM. Venuje sa najmä výuke zodpovedného rodičovstva v rámci predmanželskej prípravy snúbencov v Bratislave. V roku 1997 navrhla a arcibiskup Zvolenský schválil projekt Posledný štvrtok v mesiaci, ktorý prebieha v Dome Quo vadis nepretržite dodnes. Ide o mesačnú verejnú prezentáciu BOM zameranú najmä na snúbencov, doplnenú o konzultácie a ponuku literatúry. Mia považuje zodpovedné rodičovstvo za cestu k šťastnému manželstvu a verí, že láska je viac ako metóda.

PAVOL A MAGDALÉNA KULJOVSKÍ

lektori

Manželia Kuljovskí spoločne absolvovali v roku 2022 lektorský kurz Billingsovej ovulačnej metódy na Sigorde. V roku 2023 absolvovali v Ríme rozširujúci kurz pre učiteľov (teacher training extension course), Magdaléna ďalej pokračovala nadstavbovým kurzom vedeným WOOMB (World Organisation Ovulation Method Billings) Australia online. Manželia spoločne absolvovali aj magisterský program na Medzinárodnom teologickom inštitúte v Trumau (Rakúsko) so zameraním na manželstvo a rodinu. Obaja sú absolventmi Kolégia Antona Neuwirtha, vychovávajú spolu štyri deti.

MUDr. MIROSLAV MIKOLÁŠIK

X