Prečo používať Billingsovú ovulačnú metódu

Toto je poznanie, ktoré by malo byť prirodzenosťou každej ženy

Žiadne nežiadúce účinky, alebo dlhodobé zdravotné riziká

Ženy užívajúce hormonálnu antikoncepciu môžu pociťovať rôzne nežiadúce účinky ako bolesti hlavy, nauzeu, citlivosť prsníkov, priberanie na váhe, krvácanie, zmeny nálady, stratu libida. U žien, ktoré fajčia, majú kardiovaskulárne ochorenia, alebo vysoký krvný tlak, stúpa tiež riziko srdcového infarktu a cievnej mozgovej príhody.

Estrogén-progesterónová perorálna hormonálna antikoncepcia je Svetovou Zdravotníckou organizáciou (WHO) klasifikovaná ako karcinogén triedy 1, čo znamená že je známym karcinogénom pre človeka.

S použitím Billongsovej Ovulačnej Metódy™ sa nemusíte obávať nežiadúcich účinkov, alebo dlhodobých zdravotných rizík. Metóda je 100% prirodzená, takže neovplyvňuje jemnú rovnováhu prirodzených procesov vášho tela.

100% prirodzená, bez chemikálií, neinvazívna

Billingsova Ovulačná Metóda™ je založená na pozorovaní prirodzených znakov plodnosti a neplodnosti, preto nepoužíva žiadne lieky,  chemikálie a je neinvazívna.  S Billingsovou Ovulačnou Metódou™ sa vraciame k základom. Žiadne hormóny, invazívne zákroky, telieska. Nakoniec jednosuché veci v živote bývajú často tie najlepšie.

Pre všetky štádiá reprodukčného života

Každá žena je jedinečná a takisto je jedinečný aj jej obraz plodnosti a neplodnosti, ako aj každý menštruačný cyklus. Nie je dôležité, či máte cykly dlhé, krátke, alebo normálne, alebo či ich dĺžka je v každom cykle iná. Môžete kojiť, alebo sa blížiť k menopauze. V akomkoľvek štádiu reprodukčného života sa nachádzate, Billingsova Ovulačná Metóda™ vám každý deň pomôže porozumieť vašej plodnosti.

Jednoduchá na používanie

V Billingsovej Ovulačnej Metóde™ sú iba  4 jednoduché pravidlá. Štúdie Svetovej zdravotníckej Organizácie ukázali, že viac ako 90% žien dokáže rozpoznať svoje plodné obdobie a deň Vrcholu už po prvom mesiaci pozorovania a značenia. Je vhodná naozaj kdekoľvek a pre každú ženu.

Priateľská k životnému prostrediu

Syntetické estrogény, častá súčasť hormonálnej antikoncepcie, môže kontaminovať životné prostredie potom, ako sa odpadovými vodami dostáva do riek. Existujú početné štúdie poukazujúce na súvislosť medzi kontamináciou životného prostredia estrogénmi a nežiadúcimi zmenami v mužského reprodukčného zdravia ako zhoršujúci sa spermiogram, malformácie pohlavných orgánov, zvýšený počet karcinómov semnníkov a prostaty.

Billingsova Ovulačná Metóda™ je  100% prírodná a bez hormónov a preto nezaťažuje životné prostredie.

Je povzbudzujúca

Preniknúť do tajov svojho tela a prirodzených rytmov plodnosti je úžasne uspokojujúce. Billingsova Ovulačná Metóda™ vám umožní porozumieť, oceniť a potom aj chrániť svoje reprodukčné zdravie. Či sa snažíte otehotnieť, alebo sa tehotenstvu vyhnúť, toto poznanie vám dáva plodnosť do vašich rúk.

Posilňuje vzťahy

Komunikácia, starostlivosť a spolupráca, ktoré sú nevyhnutné na úspešné použitie Billingsovej Ovulačnej Metódy™ sú presne tie vlastnosti, ktoré prehlbujú váš vzťah ako páru.

Všetkými uznávaná

Veľa žien a párov má morálne zábrany používať hormonálnu antikoncepciu. Billingsova Ovulačná Metóda™ je morálne prijateľná pre všetky kultúry a náboženstvá.

Pomáha chrániť vaše reprodukčné zdravie

Záznamová tabuľka BIllingsovej Ovulačnej Metódy™ je diagnostická. Ako náhle sa naučíte rozpoznať, čo je pre vás normálne, ľahko budete vedieť rozpoznať, čo normálne nie je. Ak zaznamenáte nepravidelnosti v svojom normálnom obraze, ako napríklad abnormálne krvácanie, alebo výtok, viete, že to treba vyšetriť. Váš doktor môže použiť vašu záznamovú tabuľku na lepšiu diagnostiku, a tým aj na poskytnutie najlepšej možnej liečby pre vás.

X