FAQ

Hlien krčka maternice vám hovorí o vašej plodnosti svojim obrazom a vlastnosťami.

  • Po menštruácii nasleduje obdobie, keď sa netvorí žiaden hlien a máte pocit sucha, toto obdobie je neplodné.
  • Výtok, ktorý možno pozorovať po menštruácii, ktorý sa nijako nemení a je rovnaký v každom cykle, alebo ktorý pretrváva viac ako 2 týždne takisto hovorí o neplodnosti.
  • Hlien, ktorý sa mení a vyvíja hovorí o rôznom stupni možnej plodnosti. Ak hlien spôsobuje pocit klzkosti a mokra, prípadne ak sa formuje do priehľadných vlákien podobných surovému vaječnému bielku, ste pravdepodobne vo vašom najplodnejšom období.

Vedenie každodenného záznamu vám ukáže, ako sa hlien zo dňa na deň  mení. Obraz hlienu je najlepší spôsob na rozpoznanie plodnosti aj neplodnosti. U každej ženy môže byť tento obraz trochu rozdielny, ale žena sa dokáže rýchlo naučiť rozpoznať ten svoj.

Prítomnosť hlienu je cítiť na vonkajších rodidlách. Nie je potrebné dotýkať sa vonkajších rodidiel, ani vo vnútri pošvy. Tým dôjde skôr k skresleniu, a budete viac zmätená, keďže pošva je vo vnútri stále vlhká.  Buďte vnímavá na pocit na vonkajších rodidlách a všímajte si každý viditeľný hlien pri osobnej hygiene. Zladenie sa s vašou plodnosťou sa čoskoro stane vašou druhou prirodzenosťou. Nie je potrebné sa dotýkať prstami vonkajších rodidiel, jednoducho si uvedomte pocit na vonkajších rodidlách počas vašej normálnej dennej aktivity.

Vývoj obrazu hlienu trvá 3-5 dní, kým je identifikovaný Vrchol. Potom je potrebné počkať ďalšie 3 dni, ak sa snažíte vyhnúť tehotenstvu (pozri Pravidlo Vrcholu). Vedecké štúdie ukazujú, že vajíčko žije približne 12 hodín a spermie si v prítomnosti hlienu môžu udržať schopnosť oplodniť vajíčko počas 3-5 dní.

Výsledok štúdie Svetovej Zdravotníckej Organizácie o Billingsovej Ovulačnej Metóde™ ukazuje, že asi polovica dní z 28-dňového cyklu je k dispozícii na pohlavný styk. Dni zdržanlivosti zahrňujú menštruáciu, dni prítomnosti a vývoja hlienu do vrcholu a 3 dni po vrhole.

Pravidlá Billingsovej Ovulačnej Metódy™ znamenajú, že každé odchýlenie sa od pravidiel môže viesť k počatiu.

V krátkych cykloch môže byť na pohlavný styk k dispozícii menej dní, naopak v dlhých cykloch, ako napríklad pri kojení, je tých dní viacej.

Spermie nemôžu prejsť cez krčok maternice, alebo si zachovať svoju schopnosť oplodniť vajíčko bez toho, aby bol prítomný hlien krčka maternice, pretože prostredie pošvy je pre ich prežitie nepriaznivé. Takže ak ste plodná iba 2 dni, alebo len pol dňa v cykle, prežitie spermií sa adekvátne zníži. Akýkoľvek počet dní je prítomný hlien, ktorý je zmenou od obrazu neplodnosti,  je to dostatočné varovanie blížiacej sa ovulácie.

Na to, aby hlien bolo možné vidieť a cítiť je potrebné byť  niekoľko hodín vo vzpriamenej polohe a pohybovať sa. Vtedy môže hlien stiecť z krčka maternice na vonkajšie rodidlá. Pohlavný styk ráno po prebudení  vám zastrie prípadný začiatok tvorby hlienu v noci, a preto môže dôjsť k tehotenstvu. Ako náhle identifikujete Vrchol a počkáte 3 nasledujúce dni, pohlavný styk je možný v akúkoľvek dennú aj nočnú hodinu až do nasledujúcej menštruácie.

Je nemožné predpokladať, kedy v cykle dôjde k ovulácii. Ako náhle dôjde k zmene od Základného Obrazu Neplodnosti, ste potenciálne plodná, pretože hlien umožňuje spermiám prejsť do maternice a udržuje spermie nažive až 5 dní. Pravidlo vyhnúť sa pohlavnému styku keď začne plodné obdobie zabezpečí, že počas ovulácie sa v maternici nenachádzajú žiadne živé spermie.

Veľa žien potvrdí, že dlhodobým používaním Metódy si užíva viacej slobody pri pohlavnom styku, ako je doporučené v pravidlách a stále sa vyhne tehotenstvu. Pravidlá boli stanovené na zabezpečenie maximálnej spoľahlivosti a majú stanovené bezpečné hranice. Akokoľvek, páry, ktoré používajú flexibilnejší prístup musia byť pripravené na možné tehotenstvo.

Veľa žien sa úspešne naučilo a správne používalo Billingsovu Ovulačnú Metódu™  dovtedy, kým ich cykly zodpovedali ich známemu obrazu. U všetkých žien však príde čas, keď sa ich obraz plodnosti a neplodnosti zmení. Minimálne ako dôsledok starnutia. Váš lektor Billingsovej Ovulačnej Metódy™ je dobre školený a vyžaduje sa od neho obnovovať si svoje znalosti, ak chce mať akreditáciu. Preto bude schopný vám pomôcť spoľahlivo interpretovať váš obraz hlienu za všetkých okolností , akokoľvek by bol nepravidelný, ako napríklad pri strese, alebo pri návrate plodnosti počas kojenia.

Vo veľa krajinách po celom svete sú dostupní akreditovaní lektori Billingsovej Ovulačnej Metódy™, ktorí vám poskytnú individuálne, dôverné poradenstvo. Najlepšia forma je z tváre do tváre, ale úspešné je aj telefonické poradenstvo, alebo online servis. Detaily na najbližšieho lektora nájdete v sekcii kontakty.

Používanie akejkoľvek prirodzenej metódy znamená, že nemôžete mať pohlavný styk kedykoľvek chcete. Na vyhnutie sa tehotenstvu nemôžete mať pohlavný styk v plodnom období.  Tento fakt musíte medzi sebou prediskutovať a vzájomne s tým súhlasiť.  Proti tomu však treba zvážiť aj to, že stále ostáva veľa dní, kedy pohlavný styk môže byť úplne spontánny, bez chemikálií a umelých prostriedkov, ako aj bez pochybností o nežiaducich účinkoch antikoncepcie vrátane zníženia libida.

Naša skúsenosť je taká, že veľká väčšina žien sa naučí rozpoznať niekedy aj jemné zmeny v pocite. Štúdie ukazujú, že väčšina žien vie zaznamenať v zázname zmenu pocitu už po jednom mesiaci učenia sa Billingsovej Ovulačnej Metódy™. Niekedy prílišná pozornosť, ktorá sa venuje vzhľadu hlienu môže pôsobiť zmätočne. Vtedy vám lektor Billingsovej Ovulačnej Metódy™ môže doporučiť počas 1 mesiaca robiť záznam „slepého“. To skoro vždy vedie k presnejšiemu záznamu.

Stres z psychického vyčerpania, alebo choroby môže oddialiť ovuláciu a predĺžiť cykly. Pravidelné namáhavé cvičenie, ako napríklad u vrcholových atlétov môže pozastaviť ovuláciu a menštruáciu. V obidvoch prípadoch sa obraz hlienu znormalizuje po návrate k normálnemu životu. Nie je žiaden dôkaz o tom, že by stres urýchľoval ovuláciu.

Nie. Štúdie hormónov u ľudí ukazujú, že ide o komplikovaný a jemný fyziologický proces trvajúci niekoľko dní, ktorý nakoniec vedie k ovulácii. Stres môže ovuláciu oddialiť, ale nie sú žiadne dôkazy o tom, že by pohlavný styk tento proces urýchľoval. Toto je možné u niektorých zvierat, ale nie u ľudí.

Áno, nepriamo, niektoré lieky ovplyvňujú obraz hlienu s rôznym účinkom na rôzne ženy:

  • Niektoré trankvilizéry (npr. Chlórpromazín) môžu zvýšením prolaktínu spôsobiť oddialenie ovulácie. Keď však k ovulácii dôjde, možno ju rozpoznať podľa známeho obrazu hlienu.
  • Hormóny (npr. progesterón a estrogény), interferujú s normálnou hormonálnou hladinou a tým menia obraz hlienu
  • Antihistaminiká – ovplyvňujú len niektoré ženy. Vedenie záznamu to dokáže skoro odhaliť.
  • Cytotoxické lieky používané na liečbu nádorových ochorení . Zabraňujú tvorbe hlienu priamym vplyvom na činnosť vaječníkov.
  • Antibiotiká – ženy užívajúce antibiotiká na ťažké choroby niekedy pozorujú zmenu obrazu hlienu. Je to efekt spôsobený stresom z choroby a nie vplyvom lieku. Ženy užívajúce antibiotiká na chronické ochorenia dokážu obraz hlienu úspešne interpretovať.

Áno – produkciou neprirodzenej vlhkosti môžu ovplyvniť vašu interpretáciu hlienu. Tiež môžu spôsobiť alergickú reakciu, alebo zápal, čo môže spôsobiť výtok ovplyvňujúci obraz hlienu. Keďže hygiena je nevyhnutná pre zdravie a dôležitá v sexuálnom vzťahu, nie je potrebné a nedoporučuje sa používať tieto prostriedky na umývanie pošvy. Pošva má samočistiacu schopnosť a umývanie zvonka je úplne dostačujúce.

Nie. Existuje dobrý biologický dôvod, prečo nepoužívať bariérové metódy počas plodného obdobia. Seminálna tekutina  a sekrécia z pošvy počas pohlavného styku ovplyvní váš obraz hlienu a sťaží správne posúdenie vašej plodnosti. Všetky bariérové metódy majú vyššie riziko zlyhania, takže ich používanie počas plodného obdobia môže viesť k tehotenstvu. Iba zdržanlivosť od genitálneho kontaktu počas plodného obdobia zaistí, že nedôjde k tehotenstvu.

Pre počatie je dôležité, aby sa produkoval nejaký hlien, lebo bez neho nemôžu spermie prežiť. Niektoré ženy zistia, že až potom, ako si začali robiť záznam a pozorovať svoj obraz plodnosti si uvedomili, aké veľké množstvo hlienu produkujú. Niektoré ženy produkujú len malé množstvo viditeľného hlienu, ale sú si vedomé zmeny pocitu na vonkajších rodidlách.  Tento obraz môže byť pre nich normálny a vedia veľmi dobre posúdiť svoju plodnosť použitím Billingsovej Ovulačnej Metódy™. Ak máte pocit sucha počas celého cyklu, vaša plodnosť môže byť porušená. Toto môže nastať po vysadení antikoncepcie, čo sa zvykne časom upraviť, len to chce trpezlivosť. Ak však na to nie je žiadne vysvetlenie, alebo ak tento obraz pretrváva, je nutné konzultovať doktora.

Zmena z neplodného obrazu znamená zmenu hormonálnych hladín a tým aj možnú plodnosť. Takže pohlavným stykom v tomto dni zvyšujete šancu na otehotnenie. Niektoré páry experimentujú v týchto skorých dňoch potenciálnej plodnosti a zistia, že neotehotnejú. Ak však je pár silno motivovaný vyhnúť sa tehotenstvu, je dobré vyhnúť sa pohlavnému styku v akýkoľvek deň, keď obraz hlienu poukazuje na možnú plodnosť.

Je možné otehotnieť počas menštruácie, hlavne vtedy, ak máte veľmi krátke cykly. Čím sú cykly kratšie, tým skôr máte ovuláciu. Ovulácia je vždy predchádzaná vývojom obrazu hlienu, ak však je krvácanie stále dostatočné na to, aby prekrylo obraz hlienu, nemusíte spozorovať, že už ste plodná. Preto Prvé Predovulačné Pravidlo Billingsovej Ovulačnej Metódy™ vyžaduje zdržať sa pohlavného styku počas silného krvácania počas menštruácie, ak sa chcete vyhnúť tehotenstvu.

Nikde nie je zaručené, že vaše telo sa bude správať stále podľa rovnakého obrazu. Napríklad často nástup pre-menopauzy je poznačené krátkymi cyklami, kedy ovulácia nastáva omnoho skôr, ako bola žena zvyknutá z predchádzajúcich cyklov. Ak máte pohlavný styk počas menštruácie, musíte rátať s možnosťou tehotenstva.

Značenie cyklov podľa Billingsovej Ovulačnej Metódy™ veľmi zvýši vašu šancu rozpoznať v cykle optimálny čas na počatie.  Doporučuje sa použiť predovulačné pravidlá, aby ste vedeli rozpoznať začiatok plodného obdobia. Ak sa vyhnete pohlavnému styku dovtedy, kým nemáte pocit klzkosti na vonkajších rodidlách, zvyšujete svoju šancu na počatie. Pohlavný styk sa doporučuje v dňoch najväčšej klzkosti a jeden, alebo dva dni po Vrchole. Aj keď máte dlhé cykly, alebo je ovulácia nepravidelná, použitie týchto pravidiel vám dáva najlepšiu šancu na dosiahnutie vášho vytúženého tehotenstva.

Vedecké dôkazy sú kontroverzné, ale neoficiálne dôkazy hovoria, že pohlavný styk v prvých dňoch pocitu klzkosti častejšie vedú k počatiu dievčaťa, a pohlavný styk v deň Vrcholu, alebo deň po Vrchole skôr vedú k počatiu chlapca. Štúdia v Nigérii potvrdila tieto predpoklady: úspech pre – selekcie chlapca bol úspešný u 310 párov, zlyhanie pre – selekcie chlapca sa vyskytol u 4 párov. Úspech pre – selekcie dievčaťa dosiahlo 90 párov,  zlyhanie bolo u 2 párov. Pre – determinácia pohlavia dieťaťa však nikdy nie je 100% spoľahlivá.

Je možné, že sa v cykle uvoľnia 2, alebo viacej vajíčok, ale všetky vedecké štúdie potvrdzujú, že sa tak stane počas jedného dňa, takže všetky aspekty Billingsovej Ovulačnej Metódy™ sú stále platné.  Niekedy, hlavne, ak zažijete náhly stres v skorom období cyklu, môžete pozorovať, že sa dôjde k vývoju hlienu, ale nedosiahne Vrchol, ale namiesto toho dôjde k návratu k Základnému Obrazu Neplodnosti. Plodnosť sa potom navráti a vedie k Vrcholu, ktorý je nasledovaný menštruáciou. V tomto prípade bude celý cyklus dlhší s dvomi obdobiami vývoja hlienu, ale len s jedným Vrcholom a jednou ovuláciou. Ak žena nie je dobre vyškolená v Billingsovej Ovulačnej Metóde™, môže dôjsť k mylnému presvedčeniu, že ovulácia nastala 2-krát.

X