O nás

Začiatky obdobia normalizácie (na začiatku 70-tých rokov) v mladých ľuďoch vyvolávali nevôľu a túžbu sa proti nej vymedziť. U mladých lekárov a medikov to malo formu kontestovania stávajúcej úrovne etiky a morálky v biológii a medicíne. Diskutovali medzi sebou širokú škálu otázok bioetiky.  Zdroje informácií boli veľmi obmedzené. Doznievali z krátkeho obdobia slobodného prístupu pred a v roku 1968, alebo zložite a obmedzene prenikali zo západu. Bariéry boli aj vo veľmi obmedzenom cestovaní a školským systémom udržiavanej jazykovej bariére.

Postupne z malých ilegálnych skupín (krúžkov) sa to rozrástlo koncom sedemdesiatych rokov na dobre organizované tajné celoslovenské semináre zdravotníkov v polročných intervaloch. Prezentovali sa tam individuálne získané informácie z medicíny s dôrazom na bioetiku, ako aj vlastné skúsenosti a názory. Plne sa pritom rešpektovala encyklika pápeža Pavla VI. Humanne vitae, ktorá bola už pri svojom vzniku a je až dodnes zdrojom mnohých kontroverzií. Z počiatku prevládali otázky práva na život od počatia, potratu a neskôr aj eutanázie. Problematiku prirodzeného plánovania rodičovstva pokrývala stejnomenná publikácia prof. Květoslava Šipra (termická metóda), neskôr preklady publikácií rakúskeho lekára Josepha Roetzera (symptomaticko-termická metóda).

V polovici sedemdesiatich rokov sa na samizdatovom poli objavili prvé informácie o práci manželov Billingsovcov z Melbourne (neskôr na návrh WHO pomenované ako Billingsova ovulačná metóda – BOM). Postupne sa šíril slovenský preklad Atlasu BOM a po zmene režimu bol vydaný tlačou s viacerými reedíciami až dodnes. V roku 1984 boli manželia Billingsovci kontaktovaní v Záhrebe a následne v rokoch 1986 a 1988 navštívili Československo ako turisti a viedli súkromné semináre o BOM. Vzbudili veľký záujem a postupne prevládlo u mnohých presvedčenie, že výučba a šírenie prirodzených metód plánovania rodičovstva je užitočnejšie, než samotná kritika neetických prístupov k manželstvu a otázkam reprodukcie.

Inšpirovaní inštrukciou Donum vitae o rešpektovaní začínajúceho sa ľudského života a o dôstojnosti plodenia sme v decembri 1990 využili novú spoločenskú sitáciu a založili občianske združenie Donum vitae ako platformu na šírenie bioetických postojov v súlade s učením Cirkve.  Jeho členovia potom boli angažovaní pri iniciovaní a organizovaní Medzinárodného kongresu O humanizácii modernej zdravotníckej starostlivosti a v máji 1992 Svetového konresu Pro-life s cca 3000 účastníkmi z celého sveta (kard. Trujillo – prefekt Pápežskej rady pre rodinu, Ratzinger, prof. Lejeune, prof. Nathanson, prof. Capella, prof. Hilgers, otec Pul Marx, Joseph Roetzer, manželia Billingsovci etc).

Odvtedy v spolupráci so Svetovou organizáciou Biilingsovej ovulačnej metódy (WOOMB) a pravidelne organizujeme školenia lektorov a užívateľov BOM na celom Slovensku.

X